Prášok na pranie BONUX 3v1 Polar Ice Fresh, 300 g/4 PD na bielu bielizeň
Skladom
1,20€
Bez DPH: 1,00€

Bonux 3v1 s jedinečnou sviežou vôňou je určený na bielu bielizeň. Prací prášok Bonux White Polar Ice Fresh je chytrý výber za fantastickú cenu. Dostanete dobrú praciu silu a sviežu vôňu, akokeby ste čakali je od tých najlepších a najdrahších pracích prostriedkov. Obsahuje aktívne častice pre dokonalé pranie a zložku, ktorá zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa, môžete prať už pri teplotách od 30 . Nepoužívajte na vlhnu a hodváb.
Výhody:
- na bielu bielizeň
- zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa
- až 14 dní sviežosti
- efektívne pranie, voňavá a čistá bielizeň
- svieža polárna vôňa
- balenie 6 kg/80 praní
- aktívny prací cyklus už od 20o C
Zloženie:
5 - 15 %: Aniontové povrchovo aktívne látky, menej 5 %: neiontové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, polykarbosyláty, zeolity, enzýmy, optické rozjasňovače, parfumy, Benzyl Salicylate, Citronellol, hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Bezpečnosté upozornenie

Nebezpečné pre zdravie
Nebezpečenstvo
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrať. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Zdraviu škodlivý pri požití. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou. Zdraviu škodlivý pri vdychovaní. Rozkladom ozónu v horných vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Varovanie. Pokyny pre bezpečné používanie.
Zamedzte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hlmy/pary/aerosolov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v kľude v polohe, ktorá uľahčí dýchanie. Pri požití: pokiaľ sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné stredisko alebo lekára. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít tváre. Pri styku s kožou: umyjte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené, a pokiaľ ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepije a nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

Thumb File information
BONUXPRASOKWHITEPOLARICEFRESHBEZPECNOSTNEUDAJE.pdf 380.01KB

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!