Well Done Odmasťovač za studena 750 ml
Skladom
4,28€
Bez DPH: 3,57€

Ikonický čistiaci prostriedok, ktorý rýchlo odstraňuje nečistoty z pripálených, mastných alebo zašpinených povrchov. Čistí aj na ťažko dostupných miestach. Well Done odmasťovač za studena si ľahko poradí s extrémnymi nečistotami, má silné rozpúšťacie schopnosti. Po niekoľkých minútach môžeme jedným pohybom odstrániť pripálené zvyšky z kuchynských plôch. Vysoko účinný odmasťovač za studena, rýchlo pôsobiaci pri čistení sporákov, rúr, riadu z nehrdzavejúcej ocele. Well Done odmasťovač za studena si ľahko poradí s extrémnymi nečistotami, ako sú mastné autodiely! Rieši odstránenie mastnej, zažratej špiny kdekoľvek v domácnosti a okolo domu.
Well done - odmasťovač za studena je vysoko účinný odmasťovač za studena, rýchlo pôsobiaci pri čistení sporákov, rúr a riadu z nehrdzavejúcej ocele.
Použitie:
Prípravok nastriekajte alebo rozotrite na spálenú, mastnú, sadzou zašipinenú plochu a nechajte pôsobiť 2-3 minúty. Zotrite vlhkou handrou a umyte vodou. Mastnota sa rozpustí a môžete ju ľahko odstrániť. Na veľmi znečistených miestach postup opakujte. Pred použitím striekaciu hlavicu otočte, po použití zatvorte opačným smerom.
Zloženie: 648/2004/EK: < 5 % amfoterné povrchové materiály, < 5 % fosfáty
Nebezpečné zložky: hydroxid draselný, 2-aminoetanol, 2-butosyethanol
Upozornenie:


Môže byť korozívna pre kovy. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Žieravé pre dýchacie cesty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontatkné šošovky a ak je to možné, ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné Toxikologické informačné centrum alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlase s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Thumb File information
BLAPBOXERsk.pdf 498.15KB

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!