Cleamen 143 čistič gumy 1 l
2
9,90€
Bez DPH: 8,25€

Cleamen 143 čistič gumy - tekutý prostriedok na odstraňovanie šmúh na podlahe (linoleum, voskovaná podlaha, liata podlaha, obklad, dlažba a iný nesavý materiál), ktoré zostávajú na povrchu po pneumatikách, teniskách, gumákoch, podpätkoch pracovnej a inej obuvi a pod. Prostriedok je možné použiť v širokej oblasti priemyslu (výrobné haly, sklady, garáže, šatne, kancelárie a pod.) alebo aj na bežnú údržbu v domácnostiach.
 
Návod na použitie:
Prostriedok sa používa neriedený a nanáša sa na handričku. Navlhčenou handričkou sa odstránia nežiaduce šmuhy. Pred aplikáciou je potrebné najprv ošetrovanú plochu umyť bežným spôsobom. Odporúčame vykonať pred aplikáciou prostriedku Cleamen 143 test na menej viditeľnom kúsku ošetrovaného povrchu. Test aj vlastné odstraňovanie šmúh vykonávať iba ručným spôsobom.
 
Pozor, prostriedok nepoužívajte na podlahy ošetrené metalickými voskami! S prostriedkom nepracujte v priestoroch s otvoreným ohňom! Prostriedok nikdy nestriekajte alebo nelejte priamo na povrch - môže dôjsť k nadmernému odstráneniu voskov, poprípade aj k zničeniu povrchu.
 
Prostriedok obsahuje:
> 30% acetón, 15-30% butylglykol
Bezpečnostné upozornenie:


Vysoko horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pre teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcim povrchom. Zákaz fajčenia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Pri styku s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri zasiahnutuí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára. Pri podráždení kože: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Odstráňte obsah/obal oprávnenej osobe alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!