LARRIN na hrdzu a vodný kameň borovica 500 ml
1
2,20€
Bez DPH: 1,83€

Larrin na hrdzu a vodný kameň s vôňou borovice, mydlové škvrny a minerálne usadeniny efektívne odstraňuje všetky usadené nečistoty. Zanecháva žiarivý lesk a sviežu vôňu. Jednoduché a rýchle použitie v celej domácnosti. Vhodný na všetky nerezové, keramické, smatlované a iné umývateľné povrchy – vane, umývadlá, sprchové kúty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodné batérie a pod.

Použitie: primerané množstvo prípravku naneste priamo na čistený povrch alebo na hubku a vyčistite. Nechajte podľa potreby pôsobiť, najdlhšie však 5 minút. Dôkladne opláchnite vodou a zotrite. V prípade silného znečistenia postup opakujte. Nevhodné na povrchy menej odolné kyselinám (napr. mramor, hliník, staršie typy smaltov, lakované povrchy, drevo a pod.).

Zloženie: kyselina fosforečná 75%, < 5% neiónové povrchovo aktívne látky 15 – 30 % fosfáty, < 5% parfum

Vymytý prázdny obal odovzdajte na recykláciu do separovaného zberu.

Upozornenie:

Nebezpečenstvo.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácií starostlivo umyte zasiahnuté časti tela vodou. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasami): vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.

Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračuje vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsahu/nádobu ako nebezpečný odpad.

 

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!